TURHAN TAŞAN HAKKINDA YAZILARIN, NOTALARIN, ŞARKI SÖZLERİNİN BULUNDUĞU KÜLLİYAT, KİTAP VE BROŞÜRLER:

• Türk Musıkisi Bestekârları Külliyatı No:66 “TURHAN TAŞAN”
Rahmi KALAYCIOĞLU Neşriyatı – İstanbul / 1993

• Milliyet Gazetesi, 1984' ün En Sevilen 10 Şarkısı. (Broşür)
“Kalb Kalbe Karşı” Derler / Hicaz şarkının notası ve fotoğraflı kısa özgeçmiş.

• Milliyet Gazetesi, 1984' ün En Sevilen 10 Şarkısı. (Broşür)
“Kalb Kalbe Karşı” Derler / Hicaz şarkının notası ve fotoğraflı kısa özgeçmiş.

• Milliyet Gazetesi, 1987' nin En Sevilen 10 Şarkısı. (Broşür)
“Aynı Çatı Altında” / Hicaz şarkının notası ve fotoğraflı kısa özgeçmiş.

• Milliyet Gazetesi, 1990' nın En Sevilen 10 Şarkısı. (Broşür)
“Öptüm Yanaklarından” / Hüzzam ve
“Üzüldüğün Şeye Bak” / Kürdî şarkının notaları ve fotoğraflı kısa özgeçmiş.

• Milliyet Gazetesi, 1991' in En Sevilen 10 Şarkısı. (Broşür)
“Biraz Geç Kalmadın mı? / Nihâvend şarkının notası ve fotoğraflı kısa özgeçmiş.

• Milliyet Gazetesi, 1992' nin En Sevilen 10 Şarkısı. (Broşür)
“Düşünürken Seni Yüzüm Gülüyor” / Nihâvend şarkının notası ve fotoğraflı kısa özgeçmiş.

• Milliyet Gazetesi; 1995' in En Sevilen 10 Şarkısı. (Broşür)
“Oldu mu ya?” / Kürdî şarkının notası ve fotoğraflı kısa özgeçmiş.

• Milliyet Gazetesi, 1998' in En Sevilen 10 Şarkısı. (Broşür)
“Günlerdir Düşünür Dururum Seni” / Nihâvend şarkının notası ve fotoğraflı kısa özgeçmiş.

• TRT Türk Sanat Müziği Seçme Eserler – 1 Müzik Dairesi Başkanlığı Yayınları No:76 Birinci basım: Ankara / 1996, ikinci basım; Ankara / 1998
Sayfa: 338 / 339 - “Düşünürken Seni Yüzüm Gülüyor” / Nihâvend şarkının notası.

• Türk Mûsıkisi Güfteler Hazinesi Yazan: Sadun AKSÜT İnkilâp Kitabevi – 1993
Sayfa: 1011 – “Düşünürken Seni Yüzüm Gülüyor” / Nihâvend şarkının sözleri.

• Dillerdeki Şarkılar Türk Musıkisi “Güfteler” Sadun AKSÜT İnkilâp Kitabevi – 2003
Sayfa: 13 – “Bir Alevi Yangından Ayıramazsın” / Acem Aşîran şarkının sözleri.
Sayfa: 159 – “Aynı Çatı Altında” / Hicaz şarkının sözleri.
Sayfa: 220 – “Aramızda Dağlar Var” / Hüseynî şarkının sözleri.
Sayfa: 276 – “Öptüm Yanaklarından” / Hüzzam şarkının sözleri.
Sayfa: 301 – “Üzüldüğün Şeye Bak” / Kürdî şarkının sözleri.
Sayfa: 503 – “Bugün Sana Bir Müjdem Var” / Nihâvend şarkının sözleri.
Sayfa: 507 – “Sarsam Diyorum” / Nihâvend şarkının sözleri.
Sayfa: 544 – “Biraz Geç Kalmadın mı?” / Nihâvend şarkının sözleri.

• Bizim Mûsıkimiz / Nihâvend Makamı Faslı / TSM Repertuarı Makamlar Serisi No:2 Unutulmayan Altın Şarkılar
Hazırlayan: Temel Hakkı KARAHASAN
Bestem Mûsıki Yayınları
Sayfa: 20 – “Biraz Geç Kalmadın mı?” / Nihâvend şarkının notası.
Sayfa: 74 – “Düşünürken Seni Yüzüm Gülüyor” / Nihâvend şarkının notası.

• Duygu Dolu Gönül Sesi Şarkılarımız Hazırlayan: Figân KARAHASAN – T. Hakkı KARAHASAN Bestem Musıki Yayınları Nisan / 2002
Sayfa: 22 – “Aynı Çatı Altında” / Hicaz şarkının sözleri.
Sayfa: 92 - “Öptüm Yanaklarından” / Hüzzam şarkının sözleri
Sayfa: 119 – “Üzüldüğün Şeye Bak” / Kürdî şarkının sözleri.
Sayfa: 171 – “Bugün Sana Bir Müjdem Var” / Nihâvend şarkının sözleri.
Sayfa: 174 – “Düşünürken Seni Yüzüm Gülüyor” / Nihâvend şarkının sözleri.
Sayfa: 184 - “Kalplerimiz Bir Olsa” / Nihâvend şarkının sözleri.

• Duygu Dolu Gönül Sesi ŞARKILARIMIZ Derleyen: Figan KARAHASAN Alkım Yayınevi - 2003
Sayfa: 34 – “Aynı Çatı Altında” / Hicaz Şarkının sözleri.
Sayfa: 114 – “Öptüm Yanaklarından” / Hüzzam şarkının sözleri.
Sayfa: 143 – “Üzüldüğün Şeye Bak” – Kürdî şarkının sözleri.
Sayfa: 202 – “Bugün Sana Bir Müjdem Var” / Nihâvend şarkının sözleri.
Sayfa: 205 – “Düşünürken Seni Yüzüm Gülüyor” / Nihâvend şarkının sözleri.
Sayfa: 218 – “Kalplerimiz Bir Olsa” / Nihâvend şarkının sözleri.
Sayfa: 334 – Turhan TAŞAN' ın özgeçmişi.

• Duygu Dolu Gönül Sesi Şarkılarımız Derleyen: Figan KARAHASAN Alkım Yayınevi 2003 İkinci Baskı:2004
Sayfa: 34 - “Aynı Çatı Altında” / Hicaz şarkının sözleri.
Sayfa: 114 – “Öptüm Yanaklarından” / Hüzzam şarkının sözleri.
Sayfa: 143 – “Aşk Rüyâdır Çok Zaman” / Kürdî şarkının sözleri.
Sayfa: 202 – “Bugün Sana Bir Müjdem Var” / Nihâvend şarkının sözleri.
Sayfa: 205 – “Düşünürken Seni Yüzüm Gülüyor” / Nihâvend şarkının sözleri.
Sayfa: 218 – “Kalplerimiz Bir Olsa” / Nihâvend şarkının sözleri.
Sayfa: 335 / 336 – Turhan TAŞAN'ın özgeçmişi.

• BİZİM MÛSIKÎMİZ
T.S.M. MAKAMSAL SERİSİ
3. BÖLÜM HİCAZ MAKAMI Hazırlayanlar: Figân KARAHASAN (YILDIZ) – Temel Hakkı KARAHASAN
Sayfa: 22 – “Aynı Çatı Altında” / Hicaz şarkının notası.
Sayfa: 25/26 – “Böyle Sevmek Olmaz ki” / Hicaz şarkının notası.

• Türkiye' de Müzik Bibliyografyası (Kitaplar, Notalar) 1929 – 1993 Doç. Mehmet Salih ERGAN Konya / 1994
Sayfa: 56 – Türk Mûsıkisi Bestekârları Külliyatı 4. Cilt, Sayı / 66 – TURHAN TAŞAN, İstanbul / 1993, 33 sayfa.

• Yegâh' tan Segâh' a Güfteler Hazırlayan: Tamer KUTLUAY Bilim Yayıncılık, Ankara / 1998
Sayfa: 136 / 137 – “Ne Kadar Sevdiğimin Farkına Varmadın mı” ? / Nihâvend şarkının sözleri. Sayfa: 314 – “Çok Çabuk Geçtik İnan Sevdânın Yollarından” / Hüzzam şarkının sözleri.

• Gönül Bahçemizdeki Güfteler (Türk Sanat Mûsıkisi) Hazırlayan: Refik ÖZCAN İnkilâp Kitabevi – 1996
Sayfa: 236 – “Çok Çabuk Geçtik İnan Sevdânın Yollarından” / Hüzzam şarkının sözleri.
Sayfa: 262 / 263 – “Düşünürken Seni Yüzüm Gülüyor” / Nihâvend şarkının sözleri.
Sayfa: 410 – “Kalp Kalbe Karşı” derler” / Hicaz şarkının sözleri.
Sayfa: 411 – “Kalplerimiz Bir Olsa” / Nihâvend şarkının sözleri.
Sayfa: 457 – “Ne Kadar Sevdiğimin Farkına Varmadın mı” ? / Nihâvend şarkının sözleri.

• Dildeki Gönüldeki Teldeki GÜFTELER Refik ÖZCAN İnkilâp Kitabevi- 2003
Sayfa: 112 – “Aynı Çatı Altında” / Hicaz şarkının sözleri
Sayfa: 179 –” Ne Olur Sabret Biraz” / Hicaz şarkının sözleri
Sayfa: 229 – “Aramızda Dağlar Var” / Hüseynî şarkının sözleri
Sayfa: 270 – “Öptüm Yanaklarından” / Hüzzam şarkının sözleri
Sayfa: 320 – “Üzüldüğün Şeye Bak” / Kürdî şarkının sözleri
Sayfa: 438 – “Her Gün Aynı Heyecan” / Muhayyer Kürdî şarkının sözleri
Sayfa: 498 – “Düşünürken Seni Yüzüm Gülüyor” / Nihâvend şarkının sözleri
Sayfa: 531 –” Kalplerimiz Bir Olsa” / Nihâvend şarkının sözleri
Sayfa: 538 – “Ne Kadar Sevdiğimin Farkına Varmadın mı?” / Nihâvend şarkının sözleri

• Hep O Şarkılar İsmet ÖZOĞUZ İnci Yayıncılık – İstanbul / 2001
Sayfa: 37 – “Aynı Çatı Altında Aşkımız Bir Yalanmış” / Hicaz şarkının sözleri.
Sayfa: 65 – “Kalp Kalbe Karşı” Derler / Hicaz şarkının sözleri.
Sayfa: 103 – “Aramızda Dağlar Var” / Hüseynî şarkının sözleri.
Sayfa: 132 – “Çok Çabuk Geçtik İnan Sevdânın Yollarından” / Hüzzam şarkının sözleri.
Sayfa: 173 – “Aşk Rüyadır Çok Zaman” / Kürdî şarkının sözleri.
Sayfa: 177 – “Ne Aşk Kaldı, Ne de Bir İz” / Kürdî şarkının sözleri.
Sayfa: 244 – “Sana Olan Özlemim” / Muhayyer Kürdî şarkının sözleri.
Sayfa: 269 – “Bugün Sana Bir Müjdem Var” / Nihâvend şarkının sözleri.
Sayfa: 274 – “Düşünürken Seni Yüzüm Gülüyor” / Nihâvend şarkının sözleri.
Sayfa: 286 – “Günlerdir Düşünür Dururum Seni” / Nihâvend şarkının sözleri.
Sayfa: 292 – “Kalplerimiz Bir Olsa” / Nihâvend şarkının sözleri.

• Türk Sanat Müziğinde Unutulmayan 50 Şark ı Notalar, Sözler ve Akorlar No:7 Aydın ÖZDEN Senfoni Müzikevi – Kasım / 2000, İzmir
Sayfa: 41 – “Ne Kadar Sevdiğimin Farkına Varmadın mı” ? / Nihâvend şarkının notası.
Sayfa: 46 – “Düşünürken Seni Yüzüm Gülüyor” / Nihâvend şarkının notası.
Sayfa: 122 – “Aşk Rüyâdır Çok Zaman” / Kürdî şarkının notası.
Sayfa: 125 – “Ne Aşk Kaldı, Ne de Bir İz” / Kürdî şarkının notası

• Geçmişten Günümüze Kültür Değerleriyle SAMSUN: Samsun Valiliği İl Kültür Müdürlüğü, Tanıtım Eserleri Dizisi – 1, Erol Ofset – Samsun / 1997
Sayfa: 200 – Samsunlu Bestekârların Bazı Eserleri ile Samsun Türküleri;
Sayfa: 201 – “Düşünürken Seni Yüzüm Gülüyor”.

• Türk Mûsıkîsinden Seçmeler Kültür ve Sanat Kitap Dizisi / 1 Ekinciler Holding A.Ş. – Aralık / 1997
Sayfa: 25 – “Aynı Çatı Altında” / Hicaz şarkının sözleri.
Sayfa: 100 – “Biraz Geç Kalmadın mı” ? / Nihâvend şarkının sözleri.
Sayfa: 101 – “Sarsam Diyorum” / Nihâvend şarkının sözleri.
Sayfa: 155 – “Üzüldüğün Şeye Bak” / Kürdî şarkının sözleri.
Sayfa: 261 – “Öptüm Yanaklarından” / Hüzzam şarkının sözleri

• Şarkılar Geçidi Makamları ve Bestecileriyle Güfteler
H. Kaya EREL
Etüd Kitaplar
Epigraf Yayıncılık Reklâmcılık Ltd. Şti.' nin Yayınıdır .
Özal Matbaası, Nisan 2001 / İstanbul
Sayfa: 57 – “Aynı Çatı Altında” / Hicaz şarkının sözleri.
Sayfa: 152 – “Çok Çabuk Geçtik İnan Sevdânın Yollarından” / Hüzzam şarkının sözleri.
Sayfa: 170 – “Aşk Rüyâdır Çok Zaman” / Kürdî şarkının sözleri.
Sayfa: 284 – “Ne Kadar Sevdiğimin Farkına Varmadın mı” ? / Nihâvend şarkının sözleri.

• Türk Sanat Müziği Antolojisi (A-F) TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Yayınları Yayın No:89, Ankara – Eylül / 1998
Sayfa: 32 – “Anlamak İstemedin Gözlerimin Dilinden” / Müstear şarkının sözleri
Sayfa: 33 – “Ara Sıra Bile Olsa” / Muhayyer şarkının sözleri.
Sayfa: 137 – “Bir Başka Sevgiyi Hiç Düşünmedim” / Acem Aşîran şarkının sözleri.
Sayfa: 168 – “Bir Ömür Bitmez Derken” / Mâhur şarkının sözleri.
Sayfa: 205 – “Bugün Sana Bir Müjdem Var” / Nihâvend şarkının sözleri.
Sayfa: 208 – “Bundan Sonra Beraberiz” / Hicazkâr şarkının sözleri.
Sayfa: 239 – “Çok Çabuk Geçtik İnan Sevdânın Yollarından” / Hüzzam şarkının sözleri.
Sayfa:267 – “Dost Diye Çırpındım Gelen Olmadı” / Rast şarkının sözleri.
Sayfa:282 – “Düşünürken Seni Yüzüm Gülüyor” / Nihâvend şarkının sözleri.

(NOT: Yukarıda sayfa numaraları belirtilen şarkı sözlerinin tamamına yakın bölümü ya eksik, ya da yanlış yazılmıştır. – Turhan TAŞAN)

• Türk Sanat Müziği Antolojisi (G-N) TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Yayınlar ı Yayın No:110, Ankara – Temmuz 2004
Sayfa: 24 – “Geliyorsun, Geçiyorsun” / Muhayyer şarkının sözleri
Sayfa: 99 – “Gülmeyi Sen Öğrettin” / Nihâvend şarkının sözleri
Sayfa: 32 – “Gitme Kal Ne Olursun” / Nihâvend şarkının sözleri
Sayfa: 101 – “Gülüşün Cana Yakın” / Segâh şarkının sözleri
Sayfa: 112 – “Günlerdir Düşünür Dururum Seni” / Nihâvend şarkının sözleri
Sayfa: 129 – “Hasretin Alev Alev Yakıyorken Bağrımı” / Nihâvend şarkının sözleri
Sayfa: 153 – “Her Gün Aynı Heyecan” / Nihâvend şarkının sözleri
Sayfa: 218 – “Kalp Kalbe Karşı Derler” / Hicaz şarkının sözleri
Sayfa: 219 – “Kalplerimiz Bir Olsa” / Nihâvend şarkının sözleri
Sayfa: 294 – “Ne Aşk Kaldı, Ne de Bir İz” / Kürdî şarkının sözleri
Sayfa: 303 – “Ne Kadar Sevdiğimin Farkına Varmadın mı?” / Nihâvend şarkının sözleri
Sayfa: 305 – “Ne Olur Gitmesen Böyle Her Akşam” / Rast şarkının sözleri

• Unutulmayan Şarkılar (Hoş Sada) Itrî' den Sadettin KAYNAK' a Uzanan Bir Serüven Derleyen: Serpil COŞAN Birinci Baskı, Ocak / 1997 Gün Yayıncılık
Sayfa: 130 – “Çok Çabuk Geçtik İnan Sevdânın Yollarından” / Hüzzam şarkının sözleri.
Sayfa: 334 – “Ne Kadar Sevdiğimin Farkına Varmadın mı” ? / Nihâvend şarkının notası.
Sayfa: 336 – “Çok Çabuk Geçtik İnan Sevdânın Yollarından” / Hüzzam şarkının notası.

• Mısralarla Gönlümde YAVAŞCA Taner ÇAĞLAYAN Samsun – 2000
Sayfa: 149 – 150 - 186
Arka Kapak' ta: Taner ÇAĞLAYAN' ın özgeçmişi. (Yazan: Turhan TAŞAN)

• Elli Yılın Emeği BİLGE ÖZGEN BESTELERİ Tümay ÜÇOK - Sinan SİPAHİ

Broy Yayınları: 195, İstanbul / Mart – 2001
Sayfa: 19 – Fotoğraf' ta Turhan TAŞAN
Sayfa: 31 – Fotoğraf' ta Turhan TAŞAN
Sayfa: 33 – Fotoğraf' ta Turhan TAŞAN
Sayfa: 38 – Türk Müziği Her Hafta Bir Besteci – Hazırlayan: Turhan TAŞAN
Sayfa: 43 / 44 / 45 – “Bir Başka Sevgiyi Hiç Düşünmedim” / Acem Aşîran şarkının notası.
Sayfa:3 34 / 335 - “Anlamak İstemedin Gözlerimin Dilinden” / Müstear şarkının notası.
Sayfa: 368 / 369 – “Sana Olan Özlemim Sönmemiş Volkan Gibi” / Nihâvend şarkının notası.

• Türkiye Müzisyenler Antolojisi Derleyen: Selim Yeniçeri Deniz Danışmanlık Yayın Dağıtım Bilişim Multimedya Tic. Ltd. Şti. Araştırma İnceleme Serisi:2 Birinci basım, Aralık / 2001
Sayfa: 84 – Özgeçmiş

•  1966 – 2002 yılları arasında yayımlanmış çeşitli gazete ve dergilerden kesilmiş 300' den fazla haber kupürü.

•  İnleyen Nağmeler Nağmelerin İçinden Yazan: Zeynettin MARAŞ Menteş Kitabevi, İstanbul / 1988
Sayfa: 32 – Fotoğraf' ta Turhan TAŞAN

• Pratik Türkçe Org Albümü – 2 Hazırlayan: Nedim ÇALIM
Sayfa: 7 – “Öptüm Yanaklarından” / Hüzzam şarkının notası.

• Pratik Türkçe Org Albümü – 7 Hazırlayan: Nedim ÇALIM
Sayfa: 9 – “Oldu mu Ya” ? / Kürdî şarkının notası.
Sayfa: 15 – “Kalblerimiz Bir Olsa” / Nihâvend şarkının notası.

• Eserleriyle İrfan ÖZBAKIR (101 Eseriyle İrfan ÖZBAKIR) Ankara – 2000
Sayfa: 36 – “Ne Olur Gitmesen Böyle Her Akşam” / Rast şarkının notası.
Sayfa: 48 – “Beni Benden Alıyor, Gözümdeki Gözlerin” / Rast şarkının notası.
Sayfa: 51 – “Dost Diye Çırpındım, Gelen Olmadı” / Rast şarkının notası.
Sayfa: 121 – “Gülmeyi Sen Öğrettin” / Nihâvend şarkının notası.
Sayfa: 125 – “Anlamak İstemedin Gözlerimin Dilinden” / Nihâvend şarkının notası.
Sayfa: 145 – “Her Gün Aynı Heyecan” / Muhayyer Kürdî şarkının notası.

• Türk Mûsıkisi Bestekârları Külliyatı – No: 62 ESİN SEÇKİN
Sayfa:2 -(Esin SEÇKİN'in özgeçmişi – Yazan: Turhan TAŞAN)
Sayfa :31 – (Edip Kayhan ÖZIŞIK'ın Hayatı, ikinci sütünda “Besteciliğim” başlıklı paragrafın son iki satırı “Turhan TAŞAN”

• Türk Musıkisi Bestekârları Külliyatı – No: 65 Aydın TEKİNDOR
Sayfa: 6 – “Gülüşün Cana Yakın” / Segâh şarkının notası. Sayfa: 20 – “Gitme Kal Ne Olursun” / Nihâvend şarkının notası .

• Türk Musıkisi Bestekârları Külliyatı – No: 68 Coşkun SABAH
Sayfa: 3 – “Kalp Kalbe Karşı Derler” / Hicaz şarkının notası.

• Türk Musıkisi Bestekârları Külliyatı – No: 71 Bilge ÖZGEN
Sayfa: 10 – “Bir Başka Sevgiyi Hiç Düşünmedim” – Acem Aşîran şarkının notası. Sayfa: 16 – “Sana Olan Hasretim Sönmemiş Volkan Gibi” / Nihâvend şarkının notası. Sayfa: 22 – “Anlamak İstemedin Gözlerimin Dilinden” / Müstear şarkının notası.

• Türk Musıkisi Bestekârları Külliyatı – No.73 Mahmut OĞUL
Sayfa: 6 – “Senin İçin Yaşadım, Hayâllerim Hep Sendin” / Karcığar şarkının notası.
Sayfa: 15 – “Her Gün Aynı Heyecan” / Nihâvend şarkının notası.
Sayfa: 17 – “Geliyorsun, Geçiyorsun, Ne Bir Selâm Veriyorsun” / Muhayyer şarkının notası.
Sayfa: 20 – “Sana Olan Özlemim” / Muhayyer Kürdî şarkının notası.

• Türkçe Org Repertuarı – Kitap:3 Eftal DODUR - Ritm Müzik Mağazası – İstanbul / 1990
Sayfa: 2 – “Öptüm Yanaklarından” / Hüzzam şarkının notası.

• Türkçe Org Repertuarı – Kitap:4 Eftal DODUR – Ritm Müzik Mağazası – İstanbul / 1991
Sayfa: 17 – “Üzüldüğün Şeye Bak” / Kürdî şarkının notası.

• Türkçe Org Repertuarı – Kitap:5 Eftal DODUR – Ritm Müzik Mağazası
Sayfa: 11 – “Beni Benimle Bıraksan” / Hicaz şarkının notası
Sayfa: 12 – “Ne Kadar Sevdiğimin Farkına Varmadın mı ?” / Nihâvend şarkının notası
Sayfa: 13 – “ Kalplerimiz Bir Olsa” / Nihâvend şarkının notası

• Türkçe Org ve Gitar Repertuarı – Kitap:10 Eftal DODUR – Zafer Matbaası – İstanbul 1991
Sayfa: 9 – “Bugün Sana Bir Müjdem Var” / Nihâvend Şarkının notası
Sayfa: 11 – “Hiç Aklına Gelmedi mi ?” / Hüseynî Şarkının notası

• Türkçe Org ve Gitar Repertuarı – Kitap:14 Eftal DODUR – Zuhal Müzik Mağazası – İstanbul / 1992
Sayfa: 4 – “Oldu mu ya ?” / Kürdî Şarkının notası

• Musikî ve Nota Yöneten: Avni ANIL Mayıs / 1972 - Sayı / 31 – Yıl / 3 – Cilt / 3
Sayfa: 13 – Fotoğraflı özgeçmiş ve finale kalan güftelerim:
1) İçimdeki Yangın (Unutmama İmkân Yok)
2) Beklediğim Gün (Beni Benden Alıyor Gözümdeki Gözlerin)
3) Simsiyah Bakışların (Kalb Kalbe Karşı Derler)

• Duygu Dolu Gönül Sesi ŞARKILARIMIZ Derleyen: Figan KARAHASAN Alkım Yayınevi - 2003
Sayfa: 34 – “Aynı Çatı Altında” / Hicaz Şarkının sözleri.
Sayfa: 114 – “Öptüm Yanaklarından” / Hüzzam şarkının sözleri.
Sayfa: 143 – “Üzüldüğün Şeye Bak” – Kürdî şarkının sözleri.
Sayfa: 202 – “Bugün Sana Bir Müjdem Var” / Nihâvend şarkının sözleri.
Sayfa: 205 – “Düşünürken Seni Yüzüm Gülüyor” / Nihâvend şarkının sözleri.
Sayfa: 218 – “Kalplerimiz Bir Olsa” / Nihâvend şarkının sözleri.
Sayfa: 334 – Turhan TAŞAN' ın özgeçmişi.

• Piyade Okulu 158 inci Dönem Yedek Subay Adayları Albümü 4 ncü Yedek Subay Öğrenci Bölüğü
Sayfa: 160 – Öğrenci No: 6006 Turhan TAŞAN

• Bestekârları, Makamları, Usulleriyle GÜFTELERİMİZ BİR ŞARKIDIR YAŞAMAK
A. Mahir KILI Ç
Yurtrenkleri Yayınev i
Birinci Baskı, Aralık / 2002 – ANKAR A
Sayfa: 63 – “Aynı Çatı Altında” / Hicaz şarkının sözleri.
Sayfa: 111 – “Kalp Kalbe Karşı Derler” / Hicaz şarkının sözleri.
Sayfa: 207 – “Öptüm Yanaklarından” / Hüzzam şarkının sözleri.
Sayfa: 252 - “Üzüldüğün Şeye Bak” / Kürdî şarkının sözleri.
Sayfa: 351 – “Sana Olan Özlemim Sönmemiş Volkan Gibi” / Muhayyer Kürdî şarkının sözleri.
Sayfa: 390 – “Düşünürken Seni Yüzüm Gülüyor” / Nihâvend şarkının sözleri.
Sayfa: 419 – “Ne Kadar Sevdiğimin Farkına Varmadın mı?” / Nihâvend şarkının sözleri.

• A' dan Z' ye SAMSUN Rehberi TEMPO Haftalık Dergi Eki 11 Mart 2004 - Sayı:11 / 848 – No:2004 / 11
Sayfa:15 – Samsunlu Ünlüler

• XX . YÜZ YIL TÜRK MÜZİĞİNDE Prof. Dr. SELÂHATTİN İÇL İ Gözde ÇOLAKOĞLU Yüksek Lisans Tezi İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mayıs / 2003 Sayfa: 4 – XX. Yüz Yıl Türk Müziği Besteciliğine Genel Bakış (Son satırda Turhan TAŞAN) Sayfa: 14 - XX Yüz Yıl Bestecilik Anlayışı
(Üçüncü paragraf, 11nci satırda Turhan TAŞAN)
Sayfa: 16 – “Kalplerimiz Bir Olsa” / Nihâvend şarkının notası

• SADEDDİN KAYNAK Hasan Oral ŞEN TRT Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Müzik Dairesi Başkanlığ ı Yayın No:108 Ankara / 200
Sayfa:6 – 6ncı satırda Turhan TAŞAN' a teşekkür

• HÜZNÜN HİKÂYES İ Hüsâmettin OLGUN BestelenmişŞiirler Bursa / 2004
“Sevgim Yüreğine Sığmadı Senin” – Nihâvend Şarkının notası

• GÖNÜLDEN NAĞMELER Ünal AKÇAY Evrensel Müzik Evi Ankara / 2004
Sayfa: 123 – “Aynı Çatı Altında” / Hicaz şarkının sözleri
Sayfa: 181 – “Aramızda Dağlar Var” / Hüseynî şarkının sözleri
Sayfa: 224 – “Çok Çabuk Geçtik İnan Sevdânın Yollarından” / Hüzzam şarkının sözleri
Sayfa: 252 – “Aşk Rüyâdır Çok Zaman” / Kürdî şarkının sözleri
Sayfa: 253 – “Ne Aşk Kaldı, Ne de Bir İz” / Kürdî şarkının sözleri
Sayfa: 309 – “Hayâl Meyâl Hâtıralar” / Mâhur şarkının sözleri
Sayfa: 334 – “Sana Olan Özlemim” / Muhayyer Kürdî şarkının sözleri
Sayfa: 410 – “Düşünürken Seni Yüzüm Gülüyor” / Nihâvend şarkının sözleri
Sayfa: 410 – “Kalplerimiz Bir Olsa” / Nihâvend şarkının sözleri
Sayfa: 411 – “Ne Kadar Sevdiğimin Farkına Varmadın mı?” / Nihâvend şarkının sözleri

• 41. ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ KATOLOĞU
Sayfa: 61 – Turhan TAŞAN kısa özgeçmiş (Türkçe)

• 41st ANTALYA GOLDEN ORANGE FILM FESTIVAL CATALOG
Sayfa: 51 – Turhan TAŞAN kısa özgeçmiş (İngilizce)

• ANA KÜLTÜR SANAT Aylık Dergi Eylül / 2004 Yazan: Onur AKAY
Sayfa: 16 -17 – “Mûsıkimizin Ölümsüz Bestekârı TURHAN TAŞAN”

• Bestekâr KARNİK GARMİRYAN Hayatı ve Eserleri Aras Yayıncılık İstanbul / 2004
Sayfa: 4 – Turhan TAŞAN'a teşekkür.
Sayfa: 25 – “Ara Garmiryan”ın Turhan TAŞAN'a teşekkürü.

• MEDİHA ŞEN SANCAKOĞLU HAYATI ve ESERLERİ Jet Plâk, Kaset, Yapım, Dağıtım San. Ve Tic. Ltd. Şti. Yayınları Hür Ofset – İstanbul, Kasım / 2001
Sayfa: 66 (Mediha ŞEN SANCAKOĞLU için yazı)

• MAHALLEDEN BÖLGEYE SAMSUN
Ali KAYIKÇI
Gürses Gazetesi Neşriyatı
1. Baskı, Samsun / 19 Mayıs 2000
Sayfa:357 – Turhan TAŞAN Özgeçmişi, fotoğraflı

•  ŞEKİP AYHAN ÖZIŞIK' ın HAYATI ve ESERLERİ
Özgen KÜÇÜKGÖKÇE Lisans Bitirme Ödevi
T.C. Ege Üniversitesi Devlet Türk Mûsıkîsi Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü – İzmir / 1996
Sayfa:5 – Önsöz'de; Turhan TAŞAN' a teşekkür
Sayfa:29 – Kaynak'ta; Turhan TAŞAN Arşivi

•  NEVESER KÖKDEŞ'İN HAYATI, SANATÇI KİŞİLİĞİ ve ESERLERİ
İlke Özgecan ALPTEKİN Bitirme Çalışması
İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü İstanbul / 2005 Önsözde; Turhan TAŞAN' a teşekkür
Sayfa:33 – Kaynakça “Kadın Besteciler / Turhan TAŞAN”

• MUSİKİ MECMUASI The Music Magazine Aylık Müzikoloji Dergisi İstanbul - 1948
Yıl:53 – Sayı:469 – Yaz 2000 Haziran / Temmuz / Ağustos
Sayfa:77 – Kadın Besteciler Kitabı

• HAZIR MISIN? Meryem SEVİN -Şiir Kitabı Eti Şirketler Grubu
Sayfa:4 (Sunuş yazısında: Turhan TAŞAN)
Sayfa:14 (Turhan TAŞAN' ın yazar hakkında yazısı)
Sayfa:98 (Turhan TAŞAN – Meryem SEVİN Fotoğraf)
Sayfa:100 (Ödül Törenin Fotoğrafı)
Sayfa:102 (Ödül Töreni Fotoğrafı)

•  SAMSUN' UN SES İ Aylık Haber, Kültür – Sanat ve Fikir Dergisi Yıl -1, Sayı – 1,
Temmuz / 2006

•  ATAŞEHİR MAGAZİN
Sayfa:14 – 15 (Samsun' lu Üstâd Bir Bestekâr: Turhan TAŞAN)
Sayı:66 / Temmuz 2006
Sayfa:24 – 25 - 26 “Turhan TAŞAN ile röportaj”

• SAMSUN'UN SESİ
Aylık Haber Kültür-Sanat ve Fikir Dergisi Temmuz / 2006 – Yıl / 1 – Sayı / 1”Samsun'lu Üstâd Bir Bestekâr: Turhan TAŞAN Sayfa: 14 -15

•  DÜNDEN BUGÜNE SAMSUNLU ŞÂİRLER ve YAZARLAR ANSİKLOPEDİSİ
(173 isim, 1200 eser)
Ali KAYIKÇI
Gürses Gazetesi Yayını Numara:3
Sayfa: 404 – 405 – 406
Birinci Baskı: 19 Eylül 2005 vd. Gürses Gazetesi tefrikası
İkinci Baskı: 29Ekim 2005
SAMSUN

•  MUSIKİ TARİHİMİZ
Kıbrıs' ta ve Türkiye' de Geleneksel Türk Müziğinin Gelişim Süreci
Yazan: Ekrem YEŞİLADA
Sayfa: 16, 270, 272, 282
Lefkoşa - 2007

•  ŞARKILAR BİZİ SÖYLER
Remzi OKTAR
Alp Yayınevi, Yayın No:39
Birinci Basım: Mart / 2007 –ANKARA
Sayfa No:85 – “Kalp Kalbe Karşı Derler” / Hicaz şarkının sözleri
Sayfa No:159 – “Çok Çabuk Geçtin İnan Sevdânın Yollarından” / Hüzzam şarkının sözleri
Sayfa No:197 – “Aşk Rüyadır Çok Zaman” / Kürdî şarkının sözleri
Sayfa No:200 – “Ne Aşk Kaldı, Ne de Bir İz” / Kürdî şarkının sözleri
Sayfa No:302 – “Düşünürken Seni Yüzüm Gülüyor” / Nihavend şarkının sözleri
Sayfa No:324 – “Ne Kadar Sevdiğimin Farkına Varmadın mı?” / Nihavend şarkının sözleri